Revisie Het verbeteren, vervangen of restylen van reuzenraden

Werkwijze revisie

Voordat er begonnen wordt met de revisiewerkzaamheden zal Lamberink altijd op locatie een eerste controle uitvoeren op het reuzenrad. Op basis van deze controle worden de uit te voeren revisiewerkzaamheden in kaart gebracht. Bij goedkeuring wordt het reuzenrad op locatie uit elkaar gehaald en overgebracht naar de werkplaats van Lamberink in Overschild. Vervolgens worden op de werkplaats alle revisiewerkzaamheden zeer vakkundig uitgevoerd. Tijdens de revisiewerkzaamheden houden we de eigenaar van het reuzenrad regelmatig op de hoogte van de stand van zaken.

De revisiewerkzaamheden vinden altijd plaats volgens de EN 13814 norm. Ook wordt er een niet-destructief onderzoek (NDO) uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Tenslotte wordt het reuzenrad weer op locatie in elkaar gezet.

Blumenrad Wenen