Revisie Het verbeteren, vervangen of restylen van reuzenrad onderdelen

Przegląd

Oprócz produkcji i wynajmu diabelskich młynów Lamberink specjalizuje się również w przeprowadzaniu przeglądów.

W ramach przeglądumożna przeprowadzić obróbkę strumieniową i natryskową masztów i szprych oraz odmalować lub wymienić elementy diabelskiego młyna.

Oprócz tego w ramach przeglądu można zmienić styl diabelskiego młyna, przemalowując go czy zmieniając oświetlenie. Zasadniczo podczas każdego przeglądu wykonywane jest badanie nieniszczące (NDT).

Revisie